Vi har flere maskiner for boring, fresing, gjenging og kapping.
Vi har også manuelle dreibenker som kan ta inntil Ø=900 og inntil L=2500mm.


Kao Ming

Kao Ming maskineringssenter, vertikalhode med 32 verktøymagasin
Maskineringsbord 1500* 850


Mori Seiki

Mori Seiki dreiesenter NL-2500 SY700 med sub-spindel.
Maks dreiediameter 356mm.

12 stasjoners revolverhodet.

12 uttak for roterende verktøy for fresbor og gjenging.


Mazak

Mazak Quick Turn 30 CNC dreibenk med maks diameter 310mm. Lengde 950mm.

16 verktøys revolverhodet.


Dreie-service AS
Industriveien 5
1481 Hagan

Tlf: +47 67 06 19 01

Dreie-service AS
Industriveien 5
1481 Hagan

Tlf: +47 67 06 19 01

Utviklet av Imaker as